Ladopbygning med kran

Gitte Henning

Set fra siden
Lad og kran
Kran, HMF 3000

Vandborg Karosserifabrik har leveret denne ladopbygning med en HMF 3000 kran
til Gitte Henning.