Ladopbygning med kran

Alu maskinlad med kran

Alu maskinlad med kran

Ladopbygning med kran

Ladopbygning med kran


Vandborg Karosserifabrik tilbyder ladopbygning med kran. De tilpasses selvfølgelig de enkelte kunders ønsker og behov.