Opel Lemvig

Termokasse

Termokasse set fra siden
Termokasse set bagfra

Vandborg Karosserifabrik har leveret denne 4,2 m termokasse til Opel i Lemvig.

Opbygningen har en 750 kg Zepro lift monteret.